Töretlen sikerek

Egyes vezetők a töretlen sikerre fókuszálnak, ezért igyekeznek megelőzni a fásultságot, a lendület lankadását. Előrelátó stratégiával minden elérhető eszközt megragadnak, és az újakat felkutatják annak érdekében, hogy szárnyaljanak. Állandóan motiváltak akarnak lenni, ezért igénylik időnként a motivációs térképkülső elkészítését és szakemberrel való kielemzését, mert ez nagyban hozzájárul töretlen szárnyalásukhoz. Esélyt sem adva így a visszacsúszásnak. Ezek a sikerorientált, karrierista vezetők, nem tűrik a stagnálást, az életük értelmét ebben találják, ezért élnek és képesek mindent feláldozni ennek érdekében. Az ember képtelen minden területen maximális teljesítésre, mert véges lény, de sok mindent meg tud valósítani következetes, megfeszített munkával. Az új vívmányokat alkalmazva képesek megújulni akkor is, amikor mindenki körülöttük összeomlik, a felhalmozott eddigi sikereik képesek túllendíteni. Egy idő után edzett, kudarcot nem elfogadó személyekké válnak. A pénz ilyenkor már nem számít, a siker, elismerés, hatalom motiválja. A motivációs térkép egy aktuális felvázolást, rálátást ad az egyén motivációit illetően, ami belülről fakad ezért időnként érdemes újra végeztetni, mert a prioritások változása befolyásolja az emberi motivációt. Mindenkinek mérlegelni kell, hogy akar-e a korábban ecsetelt sikerhajhász emberré válni, vagy megelégszik a normális sikerrel, de mellette jó emberi és családi kapcsolatokat ápol.

Bejegyzés adatai

  • Bejegyzés kelte :
  • Szerző :
  • Kategóriák : Cég